Share article:
Share article:

20201231_Een verpleger brengt alles in gereedheid voor een injectie met het vaccin tegen Covid-19 van Pfizer-BioNTech in het Brussels rusthuis Notre Dame de Stockel_(c)_Belgaimage (1)